znajdź nas : 01-01-01 zadzwoń: 📞

sprawdź nasz sklep stacjonarny

Darmowa dostawa przy zamówieniu od 400zł

Paprykarz szczeciński – jak przygotować dla domowników

Paprykarz szczeciński – jak przygotować dla domowników

Ryba to świet­ny sposób na szy­b­ki obi­ad – moż­na ja upiec lub usmażyć i podać z ulu­biony­mi dodatka­mi, ale rybę warto także zjadać na inne posił­ki, np. na śni­adanie lub kolację – ist­nieją ogromne możli­woś­ci co do tego, jak ją przyrządz­ić na syte śni­adanie...
Panierowana ryba, czyli prosty sposób na smaczny obiad

Panierowana ryba, czyli prosty sposób na smaczny obiad

Nasza dieta powin­na być boga­ta w ryby – są bard­zo zdrowe, lekkos­trawne, zaw­ier­a­ją duże iloś­ci zdrowych tłuszczów, wit­a­min i innych mikroele­men­tów, a pon­ad­to są źródłem biał­ka, które jest niezbędne do praw­idłowego funkcjonowa­nia orga­niz­mu. Z ryb...
Ryba z piekarnika na obiad – najprostszy przepis

Ryba z piekarnika na obiad – najprostszy przepis

Ryby są zdrowe i smaczne – powin­ny znaleźć się w diecie każdego z nas i przede wszys­tkim stanow­ić istot­ną alter­naty­wę dla mięsa. Ryby zaw­ier­a­ją duże iloś­ci biał­ka, które jest jed­nym z trzech najważniejszych makroele­men­tów, a przy tym białko pochodzące z...
Oliwa z oliwek — do jakich dań warto ją dodawać?

Oliwa z oliwek — do jakich dań warto ją dodawać?

Tłuszcze to jeden z trzech makroskład­ników, które są niezbędne do praw­idłowego funkcjonowa­nia naszego orga­niz­mu. Mogą mieć pochodze­nie roślinne oraz zwierzęce. Jed­nak to tłuszcze pochodzące z roślin są szczegól­nie wartoś­ciowe, ponieważ zaw­ier­a­ją duże...
Dlaczego warto sięgać po ryby wędzone?

Dlaczego warto sięgać po ryby wędzone?

Nasz dieta powin­na składać z właś­ci­wych pro­por­cji biał­ka, tłuszczów i węglowodanów. Oczy­wiś­cie należy wybier­ać te najbardziej wartoś­ciowe makroskład­ni­ki, czyli węglowodany złożone, chude białko oraz zdrowe tłuszcze, które pochodzą z roślin, a także ryb....
Krewetki, jak je przyrządzać aby były smaczne?

Krewetki, jak je przyrządzać aby były smaczne?

Lubisz owoce morza? A może jeszcze nie miałeś okazji ich spróbować? — Najpop­u­larniejsze owoce morza to obec­nie krewet­ki. Oczy­wiś­cie najlepiej zamówić dania z krewetek w pro­fesjon­al­nej restau­racji – wtedy są odpowied­nio przyrząd­zone i na pewno będą nam...