znajdź nas : 01-01-01 zadzwoń: 📞

sprawdź nasz sklep stacjonarny

Darmowa dostawa przy zamówieniu od 400zł

DORSZ ATLANTYCKI BRZUSZKI ŚWIEŻE KG

55,00 

Dorsz atlantycki to drapieżna ryba morska występująca w północnej części Oceanu Atlantyckiego oraz w morzach północnej Europy. W Polsce mianem dorsza atlantyckiego określa się 3 podgatunki, z czego najbardziej znanym jest dorsz bałtycki.

Produkt dostepny tylko w sklepie stacjonarnym. Zapraszamy!

Opis

Świeży brzuszek w dorsza to niezwyk­le smacz­na część brzusz­na file­ta, który znalazł wielu miłośników w Polsce.

Dorsz jest jed­ną z najpop­u­larniejszych ryb na pol­s­kich stołach. Tę pozy­cję zapew­nia mu zarówno duża dostęp­ność świeżego mięsa (spore obszary połowu na Bał­tyku), jak i jego smak i bard­zo ele­ganc­ki wygląd oraz łat­wość przyrządza­nia. Mię­so jest chude, delikatne i łat­wo rozdziela się na mniejsze płat­ki po obróbce ter­micznej. Moż­na go przy­go­tować na praw­ie nieogranic­zoną ilość sposobów. Moż­na go smażyć, piec i gotować. Potrze­bu­je bard­zo krótkiej obrób­ki ter­micznej, więc świet­nie nada­je się do gotowa­nia na parze. Smażony dorsz jest też jed­ną z najczęś­ciej wybier­anych baz do ryby po grecku.
Po mię­so z dorsza warto się­gać nie tylko ze względów kuli­narnych, ale i zdrowot­nych. Posi­a­da dużo biał­ka. Bogate jest też w wit­a­miny z grupy B, szczegól­nie wyso­ka jest zawartość B12. Wit­a­miny te chronią nasz układ ner­wowy, chronią przed zaburzeni­a­mi ser­ca, oraz układ pokar­mowy. Chronią przed ane­mią, reg­u­lu­ją ciśnie­nie krwi, popraw­ia­ją prace ser­ca. Wit­a­miny A i E zapo­b­ie­ga­ją pow­stawa­niu zmarszczek. Wit­a­m­i­na PP zwana nia­cyną zawartą w dorszu obniża ciśnie­nie krwi. Dorsz dostar­cza także sporo min­er­ałów, takich jak fos­for, mag­nez, selen oraz jod, który reg­u­lu­je pracę tarczycy.

Dużą zaletą dorsza są kwasy omega 3, które mają duże znacze­nie dla dzieci. Wspo­ma­ga­ją ich rozwój umysłowy i ruchowy. Dorsz zaw­iera także kwasy omega 6, które wpły­wa­ją na pracę wątro­by i nerek.

Informacje dodatkowe