znajdź nas : 01-01-01 zadzwoń: 📞

sprawdź nasz sklep stacjonarny

Darmowa dostawa przy zamówieniu od 400zł

KARMAZYN FILET MROŻONY KG

39,00 

Produkt głęboko mrożony.

 

Produkt dostepny tylko w sklepie stacjonarnym. Zapraszamy!

Opis

Kar­mazyn jest rybą, którą charak­teryzu­je niska zawartość tłuszczu i cho­les­terolu. Dostar­cza on wit­a­m­inę B12, która jest jed­ną z ośmiu wit­a­min z grupy B odgry­wa­ją kluc­zową rolę w utrzy­ma­niu naszego orga­niz­mu w doskon­ałej kondy­cji. Ma wysoką zawartość biał­ka oraz aminok­wasów egzo­gen­nych pro­dukowanych nat­u­ral­nie w naszym orga­nizmie. Są to lizy­na, leucy­na, wali­na, izoleucy­na oraz tre­on­i­na. Mimo, że nie jest to ryba tłus­ta zaw­iera cenne kwasy Omega‑3.

Ryba zaw­iera wiele skład­ników min­er­al­nych. Jest to cho­ci­aż­by wit­a­m­i­na D, wapń, fos­for, czy selen. Mają one pozy­ty­wny wpływ między inny­mi na właś­ci­wą kondy­cję układu kost­nego. Wzmac­ni­a­ją układ odpornoś­ciowy, wspo­ma­ga­ją pro­cesy metab­o­li­zowa­nia hor­monów oraz wspier­a­ją praw­idłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Spoży­wanie kar­mazy­na stanowi ciekawy dodatek do diety. Lubią go oso­by dba­jące o lin­ię, sportow­cy ogranicza­ją­cy zawartość tłuszczu w poży­wie­niu, czy ludzie zma­ga­ją­cy się ze schorzeni­a­mi wątro­by oraz trzust­ki. Nie ma prze­ci­wwskazań do spoży­wa­nia ryby po obróbce ter­micznej przez kobi­ety w ciąży i karmiące piersią.

Kar­mazyn świet­nie się sprawdza się jako ryba węd­zona jako dodatek do kanapek, tor­tilli, sałatek, czy tarty.

Wartoś­ci odży­w­cze w 100 g produktu:

  • Wartoś­ci ener­gety­czne — 94 kcal
  • Tłuszcze — 1,6 g
  •  w tym nasy­cone kwasy tłuszc­zowe - 0,3 g
  • Węglowodany — 0 g
  •  w tym cukry — 0 g
  • Biał­ka — 18,7 g
  • Sól — 7,9 g

Informacje dodatkowe

0
0,00 
Koszyk
Pusty koszyk