znajdź nas : 01-01-01 zadzwoń: 📞

sprawdź nasz sklep stacjonarny

Darmowa dostawa przy zamówieniu od 400zł

KREWETKA GOTOWANA BLACK TIGER MROŻONA KG

89,00 

Krewetki to morskie i słodkowodne skorupiaki. Spośród 2500 gatunków wiele poławia się w celach konsumpcyjnych.

Produkt dostepny tylko w sklepie stacjonarnym. Zapraszamy!

Opis

Krewet­ki to najbardziej znane i lubiane owoce morza. Swo­ją pop­u­larność mają szczegól­nie wśród osób prowadzą­cych zdrowy styl życia.  Zawdz­ięcza­ją to nie tylko delikat­ne­mu i smaczne­mu mię­su, ale także wysok­iej wartoś­ci odży­w­czej. Przy tym mają niską zawartoś­ci tłuszczów nasy­conych i niską kalo­ryczność. Są bogatym źródłem dobrze przyswa­jal­nego biał­ka, wit­a­min z grupy B oraz cen­nych skład­ników min­er­al­nych. Oprócz tego są lekkos­trawne i znane ze swoich afrodyz­jakalnych właściwości.

Zawarte w krewetkach wysokowartoś­ciowe i łat­wo przyswa­jalne białko charak­teryzu­je się wysoką strawnoś­cią i korzyst­nym skła­dem aminok­wasów. Krewet­ki mogą więc bez przeszkód zastępować mię­so. Są bard­zo dobrym źródłem nien­asy­conych kwasów tłuszc­zowych — tzw. kwasów omega‑3, selenu, jodu, mag­nezu, pota­su i flu­o­ru. W mniejszych iloś­ci­ach zna­jdziemy w nich żela­zo, mag­nez i cynk.
Selen jest sil­nym antyoksy­dan­tem, wzmac­nia układ odpornoś­ciowy, chroni serce, a także zapo­b­ie­ga pow­stawa­niu zmi­an nowot­worowych. Flu­or jest ważny dla ochrony zębów przed próch­nicą, jod z kolei zapew­nia praw­idłowe funkcjonowanie tarczycy.

 

Wartoś­ci odży­w­cze w 100 g produktu:

  • Wartoś­ci ener­gety­czne — 274 kJ/64 kcal
  • Tłuszcze - 0,7 g
  •  w tym nasy­cone kwasy tłuszc­zowe — 0,2 g
  • Węglowodany — 0 g
  •  w tym cukry — 0 g
  • Białko — 14 g
  • Sól — 0,8 g

Informacje dodatkowe