znajdź nas : 01-01-01 zadzwoń: 📞

sprawdź nasz sklep stacjonarny

Darmowa dostawa przy zamówieniu od 400zł

MAKRELA WĘDZONA TRADYCYJNIE KG

32,00 

Makrela jest wędrowną rybą morską z rodziny makrelowatych. Na polskim rynku spożywczym najczęściej sięgamy po łatwo dostępną makrelę atlantycką. Makrela jest poławiana u europejskich wybrzeży Atlantyku, ale występuje także w rodzimym Bałtyku, Morzu Śródziemnym oraz Czarnym.

Produkt dostepny tylko w sklepie stacjonarnym. Zapraszamy!

Opis

Makrele są węd­zone na prawdzi­wym drewnie bukowym bez uży­cia jakichkol­wiek kon­ser­wan­tów i aro­matów wędzar­niczych. Ryba przed wędze­niem zanurzana jest jedynie w solance.

Makrela to jed­na z ryb, po którą Pola­cy się­ga­ją szczegól­nie częs­to. Warto jeść makrelę, ponieważ posi­a­da wiele cen­nych wartoś­ci odży­w­czych. Dodatkowo ma sto­sunkowo przys­tęp­ną cenę, co spraw­ia, że kupować ją może prak­ty­cznie każdy.

Jak każ­da ryba zaw­iera kom­plet aminok­wasów egzo­gen­nych, jest więc źródłem biał­ka pełnowartoś­ciowego. Makrela jest boga­ta w kwasy omega‑3 które świet­nie wpły­wa­ją na pracę mózgu i całego układu ner­wowego. To kwasy tłuszc­zowe, po które powin­niśmy się­gać jak najczęściej.

W makre­li moż­na też znaleźć cenne i to w bard­zo dużych iloś­ci­ach wit­a­miny — D3 i B12. Po makrelę powin­niśmy się­gać więc zwłaszcza w okre­sie jesi­en­no-zimowym. Słoń­ca jest zde­cy­dowanie mniej i tym samym nie przyswa­jamy aż tak dużo wit­a­miny D3. Makrela zaw­iera też dość duże iloś­ci innych wit­a­min z grupy B. W makre­li jest też dużo choliny.

Makrela jest bard­zo boga­ta w selen. Jedze­nie makre­li zale­camy więc wszys­tkim, którzy mają prob­le­my z ukła­dem hor­mon­al­nym. W makre­li zna­jdziesz też sporo fos­foru, mag­nezu i trochę pota­su i cynku.  Makrela jako ryba mors­ka zaw­iera duże iloś­ci dro­go­cen­nego jodu.

Informacje dodatkowe

0
0,00 
Koszyk
Pusty koszyk