znajdź nas : 01-01-01 zadzwoń: 📞

sprawdź nasz sklep stacjonarny

Darmowa dostawa przy zamówieniu od 400zł

MORSZCZUK WĘDZONY KG

33,00 

Morszczuk to morska ryba dorszokształtna z rodziny morszczukowatych. Występuje w Oceanie Atlantyckim, Morzu Śródziemnym oraz wzdłuż południowych wybrzeży Morza Czarnego. Przeciętnie ryby z tego gatunku mierzą 100 cm (maksymalnie 140 cm) i ważą ok. 10-15 kg.

Dorosłe osobniki żywią się rybami i kałamarnicami. Morszczuki zaliczane są do chudych ryb.

Produkt dostepny tylko w sklepie stacjonarnym. Zapraszamy!

Opis

Morszczuk przede wszys­tkim dostar­cza pełnowartoś­ciowego biał­ka, które potrzeb­ne jest m.in. do budowy i regen­er­acji mięśni. Choć jest rybą chudą, zaw­iera także niezbędne nien­asy­cone kwasy tłuszc­zowe omega‑3, w tym kwas DHA. Reg­u­lu­je on ciśnie­nie tęt­nicze i zapo­b­ie­ga pow­stawa­niu blaszek miażdży­cowych, dzię­ki czemu wzmac­nia układ ser­cowo-naczyniowy i zmniejsza ryzyko takich chorób jak miażdży­ca, choro­ba wień­cowa czy zawał ser­ca. Kwas DHA wpły­wa też na lep­sze ukr­wie­nie mózgu, uspraw­nia więc układ ner­wowy, zapew­nia dobry nas­trój i chroni przed depresją. Dodatkowo kwasy omega‑3 zapo­b­ie­ga­ją stanom zapal­nym, w tym reuma­toidal­ne­mu zapale­niu stawów. Wzmac­ni­a­ją także odporność i oczyszcza­ją orga­nizm z toksyn. Kwas DHA wspo­ma­ga także praw­idłowy rozwój mózgu pło­du i rogów­ki, dlat­ego morszczuk pole­cany jest kobi­etom w ciąży.

 

Wartoś­ci odży­w­cze w 100 g:

  • Wartoś­ci ener­gety­czne — 439,5 kJ/105 kcal
  • Tłuszcze - 2 g
  •  w tym nasy­cone kwasy tłuszc­zowe — 0,9 g
  • Węglowodany — 0 g
  •  w tym cukry — 0 g
  • Biał­ka - 21 g
  • Sól — 2,9 g

Informacje dodatkowe