znajdź nas : 01-01-01 zadzwoń: 📞

sprawdź nasz sklep stacjonarny

Darmowa dostawa przy zamówieniu od 400zł

RIGA GOLD WĄTRÓBKI Z DORSZA W TŁUSZCZU WŁASNYM 121G

8,20 

Konserwa rybna sterylizowana, która w swoim składzie zawiera wątróbki z dorsza w tłuszczu własnym, dziko poławianego w Morzu Norweskim.

 

59 w magazynie

SKU: 4751001585954 Kategorie: , ,

Opis

Fir­ma Petropat jest nowoczes­nym, dynam­icznie rozwi­ja­ją­cym się przed­siębiorstwem, który zaj­mu­je się han­dlem oraz pro­dukcją kon­serw ryb­nych na zagranicznych i pol­s­kich rynkach i jed­nocześnie han­dlem ryba­mi pelag­iczny­mi w więk­szoś­ci taki­mi jak Makrela, Sar­dyn­ka oraz Sardynella.
Na pol­skim rynku ist­nieją od 2004 roku i od tej pory sukcesy­wnie zwięk­sza­ją swo­ją sprzedaż zdoby­wa­jąc coraz więk­szy udzi­ał w rynku kon­serw rybnych.
Jako jed­ni z pier­wszych (o ile nie pier­wsi), we współpra­cy z fir­mą Gamma‑A, której są wyłącznym dys­try­b­u­torem wprowadzili na pol­s­ki rynek kon­ser­wy ryb­ne w słoikach oraz kon­ser­wy z trans­par­ent­ny­mi wieczka­mi, które spotkały się z entuz­jasty­cznym przyję­ciem klien­ta zarówno hur­towego jak i detalicznego.

Wątrób­ki ryb­ne stanow­ią niedoce­ni­any skład­nik diety i są zazwyczaj trak­towane jak odpad. Jak się okazu­je, nie powin­ny. Naukow­cy z Uni­ver­si­dad de Almería potwierdzili, że stanow­ią bogate źródło wielonien­asy­conych kwasów tłuszc­zowych. Wątro­by jadal­nych ryb są dobrym źródłem dłu­gołańcu­chowych wielonien­asy­conych kwasów tłuszc­zowych, zwłaszcza tych z grupy Omega‑3. Kwasy te są bard­zo cenne, ponieważ poma­ga­ją w pro­fi­lak­tyce i lecze­niu różnych chorób ser­cowo-naczyniowych, schizofrenii czy pewnych rodza­jów nowotworów.

Wartoś­ci odży­w­cze w 100 g:

  • Wartoś­ci ener­gety­czne - 2246 kJ/546 kcal
  • Tłuszcze — 59 g
  •  w tym nasy­cone kwasy tłuszc­zowe — 10 g
  • Węglowodany — 0 g
  •  w tym cukry — 0 g
  • Białko - 5,9 g
  • Sól — 1 g

Informacje dodatkowe

0
0,00 
Koszyk
Pusty koszyk