znajdź nas : 01-01-01 zadzwoń: 📞

sprawdź nasz sklep stacjonarny

Darmowa dostawa przy zamówieniu od 400zł

SANDACZ FILET ZE SKÓRĄ MROŻONY KG

69,00 

Sandacz to ryba drapieżna, należąca do klasy ryb płetwiastych, z rodziny okoń. Spotyka się go w rzekach i jeziorach Europy Wschodniej i Azji, w basenach Morza Bałtyckiego, Czarnego i Azowskiego.

Produkt dostepny tylko w sklepie stacjonarnym. Zapraszamy!

Opis

San­dacz jest rybą lekkos­trawną. Ceni się go za białe, delikatne i chude mię­so, które jest praw­ie bez ości. Charak­teryzu­je się słod­kawym, ale lekko mdłym smakiem. Jest bogaty w związ­ki wzmac­ni­a­jące układ ner­wowy. Przy reg­u­larnym spoży­wa­niu przy­go­towanych z niego potraw zmniejsza się ryzyko depresji, ner­wic oraz zni­ka zwięk­szona drażli­wość. Sub­stanc­je zawarte w tej rybie są sta­bi­lizu­ją poziom cukru we krwi. Wit­a­miny z grupy B, zawarte w file­cie z san­dacza, przy­czy­ni­a­ją się do aktywacji pro­cesów meta­bol­icznych. Jest pole­cany osobom, które dba­ją o swo­ją sylwetkę.

Mię­so tej ryby jest bogate w fosfor,wapń, żela­zo, jod i flu­or. Dzię­ki włącze­niu potraw przy­go­towanych na jego pod­staw­ie do diety dziec­ka zmniejsza się ryzyko krzy­wicy. Potas i mag­nez obec­ne w file­cie san­dacza wzmac­ni­a­ją mięsień ser­cowy i ściany naczyń. San­dacz zaw­iera kobalt i inne sub­stanc­je nor­mal­izu­jące pracę trzust­ki, prze­wodu pokar­mowego, wątro­by i narządów układu moc­zowego. Filet z san­dacza jest bogatym źródłem retinolu odpowiedzial­nego za nor­malne funkcjonowanie aparatu wzrokowego. Reg­u­larne spoży­wanie potraw przy­go­towanych na bazie tej ryby poma­ga zwięk­szyć ostrość wzroku.

Wartoś­ci odży­w­cze w 100g:

  • Wartość ener­gety­cz­na — 353 kJ/84 kcal
  • Tłuszcze — 0,7 g
  •  w tym nien­asy­cone kwasy tłuszc­zowe — 0,14 g
  • Węglowodany - 0 g
  •  w tym cukry — 0 g
  • Biał­ka — 19,2 g
  • Sól - 0,06 g

Informacje dodatkowe