znajdź nas : 01-01-01 zadzwoń: 📞

sprawdź nasz sklep stacjonarny

Darmowa dostawa przy zamówieniu od 400zł

SUM AFRYKAŃSKI FILET ŚWIEŻY KG

73,00 

Sum afrykański to inaczej tawada lub stawada. Jest gatunkiem słodkowodnej ryby sumokształtnej. Może dorastać do 170 cm długości oraz wagi ciała do 60 kg. Wykazuje dużą odporność na zmiany warunków środowiska. W naturze zasiedla wszystkie typy zbiorników z wodą słodką. Preferuje wody spokojne. Może oddychać powietrzem atmosferycznym. Ryba wszystkożerna.

Produkt dostepny tylko w sklepie stacjonarnym. Zapraszamy!

Opis

Sum afrykańs­ki zaw­itał do naszego kra­ju blisko ćwierć wieku temu. Od tamtej pory stop­niowo lecz stale zysku­je na znacze­niu w pol­skim prze­myśle ryb­nym.  W naturze wszys­tkożerny sum afrykańs­ki żywi się przede wszys­tki­mi inny­mi rybami.

Cho­ci­aż sum ma sto­sunkowo małą zawartość kwasów omega‑3, to rekom­pen­su­je straty w postaci wysok­iej zawartoś­ci wysoko przyswa­jal­nego biał­ka oraz wit­a­miny A. Ryba nie posi­a­da ości, dlat­ego jej file­ty moż­na zarówno smażyć, piec, dusić, jak i gril­lować. To ryba śred­nio tłus­ta, posi­a­da podob­ną ilość tłuszczu jak tuńczyk, pstrąg i płoć.

Sum ma jas­noróżowe mię­so, którego bar­wa przy­biera coraz bardziej czer­wony kolor wraz z kole­jnym kilo­gramem ryby. Ma mię­so dość zwarte, ale nie twarde, zaś w smaku jest… nijakie. Smakosze częs­to zarzu­ca­ją, iż ryba smaku­je mułem, jed­nak jest to zależne jedynie od miejs­ca połowu – w rzekach nie ma tego prob­le­mu.  Smak suma najbardziej przy­pom­i­na smak cielęciny.

Sum smażony jest częs­to podawany z cięższy­mi sosa­mi na bazie śmi­etany i ziół, zaś sum piec­zony fasze­rowany warzy­wa­mi. Do smaże­nia moż­na użyć zalewy octowej i cytryny, aby zni­welować zapach mułu, zaś w przy­pad­ku pieczenia wystar­czy jedynie pokropi­e­nie sok­iem cytrynowym.

Sum smażony czy pieczony?

Tak naprawdę nie ma ide­al­nej odpowiedzi na to pytanie. Częś­ciej wybiera się jed­nak opcję smażoną na patel­ni z dodatkiem gruboziar­nistej soli, świeżo mielonego pieprzu i cebu­li. Pozwala to uzyskać nat­u­ral­ny, charak­terysty­czny smak ryby. Wer­sje piec­zone lub podawane w roz­maitych sosach nieco zaburza­ją doz­na­nia smakowe, tłu­miąc nat­u­ral­ny smak suma. Sum piec­zony, podany z lekkos­trawny­mi sałatka­mi, to danie uwiel­biane przez dzieci ze wzglę­du na delikat­ny, wręcz nie-ryb­ny smak. Warto mieć w pamię­ci, ze przed wojną sum częs­to goś­cił na pol­s­kich stołach. To jed­no z zapom­ni­anych dań pol­skiej kuch­ni, które powin­no wró­cić na nasze stoły.

 

 

Informacje dodatkowe

0
0,00 
Koszyk
Pusty koszyk