znajdź nas : 01-01-01 zadzwoń: 📞

sprawdź nasz sklep stacjonarny

Darmowa dostawa przy zamówieniu od 400zł

SZPROT BAŁTYCKI MROŻONY KG

11,99 

Szprot jest małą rybą pelagiczną, z rodziny śledziowatych. Szproty przypominają małe śledzie, odróżnić je można po szorstkiej krawędzi brzucha. Pokryte są drobnymi łuskami, niebieskawymi na grzbiecie. Szproty z połowów bałtyckich mają w większości rozmiar od 10 do 13 cm i wagę od 7 do 14 g.

Produkt dostepny tylko w sklepie stacjonarnym. Zapraszamy!

Opis

Szproty przetwarza się do postaci ryb całych, węd­zonych na gorą­co oraz kon­serw ryb­nych, w niek­tórych kra­jach są także sus­zone. Połowy szpro­ta real­izu­je są głównie w okre­sie zimowym, gdy ryba tworzy zwarte jed­no­lite ław­ice i charak­teryzu­je się mniejszym żerowaniem. Najwyższe wyda­jnoś­ci połowów bał­ty­c­kich notu­je się od lutego do kwietnia.

Szprot bywa nazy­wany sar­dynką nor­weską. Mię­so ryby jest białe, delikatne,ścisłe i soczyste, a jed­nocześnie dość tłuste. Ważną infor­ma­cją dla wielu kucharzy, którzy mają opory przed przy­go­towywaniem ryb, jest fakt, że szpro­t­ki wyróż­ni­a­ją się małą iloś­cią ości. To znacznie ułatwia kwest­ie degus­tacji. Śmi­ało może­my je podać nawet w cza­sie przyję­cia – bez obawy o kom­fort zapros­zonych goś­ci. Dodatkowo szpro­t­ki są wyjątkowo proste w obsłudze dla sze­fów kuch­ni. Nie trze­ba czyś­cić ich z łusek, ścią­gać skóry lub file­tować – ze smakiem moż­na je spoży­wać w całości.

Szproty mrożone lub świeże najlepiej smażyć w głębokim tłuszczu w lekkiej panierce lub cieś­cie. Taka meto­da obrób­ki prefer­owana jest m.in. na Bałkanach i w Grecji. Najlepiej ser­wować z piwem lub białym winem. Szproty moż­na także marynować.

Szproty są fan­tasty­cznym źródłem kwasów tłuszc­zowych omega‑3, wit­a­miny D oraz wit­a­miny B12. Należą do ryb sto­sunkowo tłustych, są więc wysokokalo­ryczne. Białko jest lekkos­trawne. Z punk­tu widzenia żywieniowego szczegól­nie godne polece­nia są szproty w sosie pomi­dorowo — warzywnym.

Wartoś­ci odży­w­cze w 100 g:

  • Wartoś­ci ener­gety­czne — 162 kcal

Informacje dodatkowe

0
0,00 
Koszyk
Pusty koszyk