znajdź nas : 01-01-01 zadzwoń: 📞

sprawdź nasz sklep stacjonarny

Darmowa dostawa przy zamówieniu od 400zł

RIGA GOLD KRÓLEWSKA SARDYNKA W SOSIE WŁASNYM 240G

6,70 

Konserwa rybna sterylizowana gotowa do spożycia, która w swoim składzie zawiera królewską sardynkę w sosie własnym z dodatkiem oleju. Ryby do produkcji łowione są na Środkowo - Wschodnim Atlantyku za pomocą włoka pelagicznego. Sardynki to ryby z rodziny śledziowatych, które żyją w słodkich wodach.

108 w magazynie

SKU: 5902020850250 Kategorie: , ,

Opis

Sar­dyn­ki to małe ryb­ki, które nie zaw­ier­a­ją rtę­ci, mogą je bez­piecznie spoży­wać kobi­ety w ciąży i dzieci. Oprócz tego zaw­ier­a­ją mnóst­wo zdrowych tłuszczów i wit­a­min, dlat­ego stanow­ią cenne źródło skład­ników odży­w­czych w diecie. Są ryba­mi tłusty­mi, dlat­ego zaw­ier­a­ją wiele kwasów Omega‑3, które znakomi­cie wpły­wa­ją na pracę serca.

Oprócz kwasów nien­asy­conych sar­dyn­ki zawierają:

 • wit­a­m­inę B12
 • wit­a­m­inę D
 • kwasy Omega‑6
 • białko
 • wapń

Ryby te stanow­ią cenne źródło tłuszczów w diecie. Wpły­wa­ją na pracę układu krąże­nia i zapo­b­ie­ga­ją chorobom ser­cowo-naczyniowym. Warto włączyć je do swo­jej diety, by uniknąć chorób cywiliza­cyjnych spowodowanych stre­sem, złym odży­wian­iem i coraz bardziej zanieczyszc­zonym środowiskiem. Oprócz tego sar­dyn­ki poma­ga­ją wzmoc­nić odporność i uchronić się przed choroba­mi układu immuno­log­icznego. Dzię­ki zawartoś­ci wap­nia budu­ją koś­ci, zapo­b­ie­ga­jąc osteo­porozie czy próchnicy.

Sar­dyn­ki pole­ca się głównie ze wzglę­du na kwasy Omega‑3 i Omega‑6. Rewela­cyjnie wpły­wa­ją one na pracę ser­ca. Oprócz tego zapo­b­ie­ga­ją nad­ciśnie­niu tęt­niczemu, reg­u­lu­ją ciśnie­nie krwi. Kwasy te obniża­ją także poziom trójglicery­dów, dzię­ki czemu zmniejsza­ją poziom “złego cho­les­terolu”. To spraw­ia, że spa­da ryzyko wys­tąpi­enia miażdży­cy, która może groz­ić zawałem ser­ca czy udarem mózgu. Pro­duk­ty, zaw­ier­a­jące wapń (takie jak sar­dyn­ki) powin­ny stanow­ić skład­nik zbi­lan­sowanej diety. Dzię­ki temu wzmac­ni­a­ją koś­ci i zęby, zmniejsza­ją ryzyko wys­tąpi­enia osteo­porozy i próchnicy.

Skład­ni­ki:

70% sardynka,woda włas­na, 3% olej rzepakowy, sól

Wartoś­ci odży­w­cze w 100 g produktu:

 • Wartoś­ci ener­gety­czne — 915 kJ/220 kcal
 • Tłuszcze  — 16 g
 •  w tym nasy­cone kwasy tłuszc­zowe — 3,3 g
 • Węglowodany — 0 g
 •  w tym cukry — 0 g
 • Białko — 19 g
 • Sól — 1,2 g

Podane wartoś­ci mogą ule­gać nat­u­ral­nym wahaniom.

Informacje dodatkowe