znajdź nas : 01-01-01 zadzwoń: 📞

sprawdź nasz sklep stacjonarny

Darmowa dostawa przy zamówieniu od 400zł

MORSZCZUK FILET BEZ GLAZURY KG

39,99 

Morszczuk to gatunek morskiej ryby dorszokształtnej z rodziny morszczukowatych. Występuje w Oceanie Atlantyckim, Morzu Śródziemnym oraz wzdłuż południowych wybrzeży Morza Czarnego.

Produkt dostepny tylko w sklepie stacjonarnym. Zapraszamy!

Opis

Mię­so morszczu­ka jest białe i delikatne oraz ma też bard­zo łagod­ny smak. Cechu­je się dużą iloś­cią kwa­su DHA należącego do nien­asy­conych kwasów tłuszc­zowych Omega‑3. Morszczuk przewyższa więc pod tym wzglę­dem inne chude ryby – dorsza, mirunę czy hal­ibu­ta. Ta ryba to dobre źródło pełnowartoś­ciowego biał­ka, pełniącego funkc­je odży­w­cze i budul­cowe. Zna­jdziemy w niej również cenne wit­a­miny i min­er­ały, takie jak wapń, potas, selen, fos­for, nia­cynę i wit­a­m­inę B12.

Morszczuk przede wszys­tkim dostar­cza pełnowartoś­ciowego biał­ka, które potrzeb­ne jest m.in. do budowy i regen­er­acji mięśni.

W morszczuku zna­jdziemy sporą dawkę wap­nia pełniącego w orga­nizmie wiele ważnych funkcji. Razem z fos­forem, który też zna­j­du­je się w tej rybie, pełnią funkcję budul­cową naszych koś­ci i zębów. Oprócz tego wapń wspo­ma­ga pro­ces krzep­nię­cia krwi, kur­c­zli­wość mięśni i aktywację niek­tórych enzymów. Wpły­wa też na obniże­nie ciśnienia, wspiera więc układ ser­cowo-naczyniowy. Fos­for zapew­nia z kolei równowagę kwa­sowo-zasad­ową. Morszczuk obfi­tu­je także w selen, który odgry­wa dużą rolę w metab­o­li­zowa­niu hor­monów tar­czy­cy, proce­sach meta­bol­icznych komórek i ochronie przed wol­ny­mi rod­nika­mi. Tym samym morszczuk wzmac­nia naszą odporność i zmniejsza ryzyko chorób przewlekłych i nowotworów.

Mię­so morszczu­ka to także bogate źródło wit­a­miny B12, bard­zo ważnej dla praw­idłowego funkcjonowa­nia układu ner­wowego. Bierze ona również udzi­ał w pro­dukcji czer­wonych krwinek, dzię­ki czemu zapo­b­ie­ga ane­mii. Uczest­niczy też w wyt­warza­niu białek, kwasów nuk­leinowych DNA i RNA oraz w przetwarza­niu tłuszczów i węglowodanów. Morszczuk zaw­iera także nia­cynę (wit­a­m­inę B3), która wspo­ma­ga pracę mózgu i obwodowego układu ner­wowego, a także odpowia­da za syn­tezę hor­monów płciowych, insuliny, korty­zolu i tyroksyny.

 

Wartoś­ci odży­w­cze w 100 g:

  • Wartoś­ci ener­gety­czne — 352,67 kJ/83,97 kcal
  • Tłuszcz — 1,8 g
  •  w tym kwasy tłuszc­zowe nasy­cone — 0,35 g
  • Węglowodany — 0 g
  •  w tym cukry - 0 g
  • Białko — 17,43 g
  • Sól — 0,082 g

Informacje dodatkowe