znajdź nas : 01-01-01 zadzwoń: 📞

sprawdź nasz sklep stacjonarny

Darmowa dostawa przy zamówieniu od 400zł

PŁAT ŚLEDZIOWY (ZIELONY) MROŻONY KG

15,99 

Jest to śledź w postaci płatów ze skórą poławiany na północno-wschodnim Atlantyku.

Produkt dostepny tylko w sklepie stacjonarnym. Zapraszamy!

Opis

Śledzie są bogatym źródłem pełnowartoś­ciowego i dobrze przyswa­jal­nego biał­ka. Zaw­ier­a­ją sporo tłuszczu, jed­nak jest to najwięk­sza zale­ta śledzi.  Aż 70 proc. tego tłuszczu stanow­ią dobroczynne dla zdrowia nien­asy­cone kwasy tłuszc­zowe, m.in. kwasy Omega — 3.

Wspo­ma­ga­ją one odporność, poma­ga­ją zapo­b­ie­gać chorobom ser­ca,  reg­u­lu­ją ciśnie­nie tęt­nicze krwi oraz obniża poziom cho­les­terolu. Poza tym wzmac­ni­a­ją koś­ci i wspo­ma­ga­ją pracę oczu.

Śledzie, dzię­ki zawartoś­ci kwasów Omega — 3, wpły­wa­ją też na nas­trój, zwięk­sza­jąc poziom sero­toniny i dzi­ała­ją prze­ci­wde­presyjnie, wzmac­ni­a­ją pamięć i kon­cen­trację. Są bogatym źródłem wit­a­miny A, wit­a­miny D oraz wit­a­miny E, która ma dzi­ałanie prze­ci­wmi­ażdży­cowe. śledzie powin­ny więc jadać oso­by cier­piące na choro­by układu krążenia.

W śledzi­ach jest też sporo wit­a­miny B6 (100 g ryby pokry­wa w 20 proc. dzi­enne zapotrze­bowanie na B6) oraz wit­a­miny B12 (jej zawartość w 100 g przewyższa dzi­enne zapotrze­bowanie aż czterokrot­nie). Śledzie dostar­cza­ją także dużo żelaza, cynku i miedzi oraz fos­foru i jodu.

 

Wartoś­ci odży­w­cze w 100 g:

  • Wartoś­ci ener­gety­czne — 784 kJ/187 kcal
  • Tłuszcze — 13,6 g
  •  w tym nasy­cone kwasy tłuszc­zowe — 2,58 g
  • Węglowodany — 0 g
  •  w tym cukry — 0 g
  • Białko — 16,5 g

Informacje dodatkowe