znajdź nas : 01-01-01 zadzwoń: 📞

sprawdź nasz sklep stacjonarny

Darmowa dostawa przy zamówieniu od 400zł

ŚLEDŹ TUSZKA WĘDZONA KG

21,00 

Śledź to gatunek morskiej ryby ławicowej.  Ryby te możemy spotkać w wodach zarówno stref umiarkowanych, jak i chłodnych – od Oceanu Arktycznego, przez kanał La Manche, aż do wschodnich rejonów Morza Bałtyckiego.

Produkt dostepny tylko w sklepie stacjonarnym. Zapraszamy!

Opis

Śledź znany jest już od dawnych cza­sów. Ceni się go ze wzglę­du na łat­wość prze­chowywa­nia, wartoś­ci odży­w­cze oraz mno­gość potraw i dań jakie może­my z niego wykon­ać. Węd­zona tusza ze śledzia zaw­iera wiele nien­asy­conych kwasów tłuszc­zowych, wit­a­min i mikroele­men­tów przy niewielkiej podaży kalorii.

Śledź dostar­cza do orga­niz­mu dużo biał­ka. Cho­ci­aż śledzie zal­icza się do ryb tłustych, moż­na je włączyć do diety odchudza­jącej. Obec­ny w mięsie potas poma­ga usuwać z orga­niz­mu nad­mi­ar wody, a dobre kwasy tłuszc­zowe wspo­ma­ga­ją przemi­anę materii. Śledzie są też bogatym źródłem jodu (reg­u­lu­je hor­mon tar­czy­cy), wap­nia (skład­nik koś­ci) i żelaza (zapo­b­ie­ga ane­mii). Wśród pozostałych w śledz­iu skład­ników min­er­al­nych wykry­to jeszcze fos­for, mag­nez, flu­or, siarkę, potas i mangan.

Wartoś­ci odży­w­cze w 100 g:

  • Wartoś­ci ener­gety­czne - 217 kcal
  • Tłuszcze — 12 g
  • Węglowodany - 0 g
  •  w tym cukry — 0 g
  • Biał­ka - 25 g
  • Błon­nik — 0 g

Informacje dodatkowe

0
0,00 
Koszyk
Pusty koszyk